fbPixel

Způsob mluvy

"Člověk, který nedokáže mluvit tak, aby mu ostatní rozuměli, je idiot. Chápeš mě miláčku?" "Ne drahý!"