fbPixel

Vydírání teplotou

„Jestli si nevezmeš teploměr,” vyhrožuje nemocnému Petříkovi maminka, „řeknu to všem ve třídě, že jsi teplej!”