fbPixel

Rozkoš nebo Dřina

Lord Clifton a lord Halifax se přeli, zda je sex rozkoš nebo dřina. Nakonec
zavolal lord Clifton svého sluhu a říká:
„Jamesi, odpovězte pravdivě. Čím je pro vás soulož, rozkoší nebo dřinou?“
„Vaše lordstvo, s vaší paní dřina a s vaší dcerou rozkoš.“