fbPixel

Poznámka 183

Na žákův divný pohled učitel odpověděl "ty už to nehul"