fbPixel

Na hasičské zbrojnici

Hasič přijde jednoho dne z práce domů a povídá své ženě: „V požární zbrojnici máme parádní systém: při 1. Zvonění si oblékáme bundy, při 2. Zvonění sklouzneme po tyči dolů, při 3. Zazvonění jsme už v hasičském autě. Od ted' budeme tento dům řídit stejným způsobem. Když řeknu 1. Zvonění, chci, aby ses svlékla do naha. Když řeknu 2. Zvonění, chci, abys skočila do postele. Když řeknu 3. Zvonění, budeme se vášnivě milovat.“ Příští noc přijde hasič z práce domů a křičí: „1. Zvonění!“ Jeho žena se svlékne. „2. Zvonění“ a jeho žena skočí do postele. „3. Zvonění“ a začnou se milovat. Po dvou minutách křičí jeho žena: „4. Zvonění“ „Co je to 4. Zvonění?“ zeptá se manžel. „Delší hadici,“ odpoví mu, „jsi ještě daleko od ohně!“