fbPixel

Čo bych tam robila

Stojí Janko na Kralovej Hore a dole stojí Maruša.
Janko na ni volá:
„Maruša, pojď hore!“
„Nepojdem, ty by si ma otrtkal.“
„Neotrtkal!“
„Tak čo by som tam robila???“