fbPixel

Bláznova matika

Prochází se doktor po blázinci a rozhodne se vyzkoušet si inteligenci svých pacientů. Vejde do pokoje, kde jsou tři blázni a zeptá se prvního: "Kolik je dva a dva?" "Pátek." Nevadí, zeptá se druhého: "Kolik je dva a dva?" "Letadlo." Tak ještě zkusí toho třetího: "Kolik je dva a dva?" " čtyři " "Výborně a jak jste na to přišel?" "Jednoduše - vydělil jsem letadlo pátkem."