fbPixel

Blažený výraz

Přiběhne jeptiška za matkou představenou a říká: -- "Matko představená, matko představená, mne znásilnili. Poraďte mi, co mám dělat." -- "Hm, dcero moje", říká matka představená. "Rychle běž do sklepa a dej si pohár octu." -- "A to mi pomůže? ." -- "No ani moc ne, ale aspoň ti zmizne ten slastný výraz z tváře."